- Onze huisregels -


Huisregels Oktoberfest Alkmaar | Vrijdag 4 oktober & zaterdag 5 oktober

Bij Oktoberfest Alkmaar hebben we te maken met de volgende huisregels.

 • Zorg dat je je legitimatie bij je hebt.
 • De beveiligers bij de entree mogen je visiteren en zij zijn vrij personen te weigeren.
 • Wij tolereren geen bezit (en/of onder invloed zijn) van drugs, agressiviteit of intimidatie.
 • Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen op te volgen van de organisatie en beveiliging van Oktoberfest Alkmaar.
 • Het betreden van ons evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
 • Helaas zijn geen huisdieren toelaten, mede met het oog op de hygiëne.

Wij staan geen (hinderlijke) samenscholing toe op en rondom het evenemententerrein.

 • Onze beveiligers hebben te allen tijde de bevoegdheid om personen te weigeren.
 • Door het betreden van het evenemententerrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.
 • Het is op het terrein toegestaan foto’s en video opnames voor privé gebruik te maken. Zonder onze toestemming is commercieel/ professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan.
 • Het gebruik van logo’s, beeldmerken en/of reclame zijn alleen toegestaan met onze schriftelijke toestemming.
 • In het geval van klachten, van welke aard dan ook, verwachten wij vermelding bij de desbetreffende aanwezige van de organisatie.
 • Het is verboden zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren(etenswaren en drinkwaren) te verkopen.
 • Aanwijzingen en instructies van het (beveiliging/organisatie) personeel dienen direct opgevolgd te worden.

Diefstal en verlies

 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement.

Toiletten

 • Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Geluidsniveau

 • Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen

Entree ticket / toegangsbewijs

 • Een vooraf gekocht entreeticket wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het entreeticket vermelde tijd.
 • De organisatie van Oktoberfest Alkmaar is niet verplicht de kosten van een niet gebruikt entreeticket te vergoeden.

Consumptiemunten

 • Consumptiemunten gekocht tijdens het evenement zijn alleen geldig gedurende het betreffende jaar. De organisatie van Oktoberfest Alkmaar gaat na afloop van het evenement nimmer over tot restitutie van het aankoopbedrag van de consumptiemunten.

Programma

 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere acts zal ten aller tijde worden geprobeerd een vervangende act van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en/of kwaliteit te waarborgen.

Overige situatie

 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet opvolgen van onze huisregels volgt verwijderen van het evenement.